DRAFT, April 7, 1998.

The WRR Sample of Nations: Figure 1

Page 494 of Kasher's Torah Shelemah

Page ד"צת of Kasher's Torah Shelemah. The careful reader should be able to find here the identifications יקירפא, איממרג, הייממרג and איינמרג for רמג; אינמרג, איינמרג, אייתוג, אתניג, הייתיג, אידנק and םיטיש for גוגמ; יאדמה, ןדמה, יידמה and אינודקמ for ידמ; סוסיכוא, סוסווא, אינודקמ, אינידקמ and אינודקומ for ןוי; יקיינוא, אינוסיא, רבוט, היינתו, אינתי, איניתי and הייניתי for לבת; אייסנא, איסוא, איסומ, אייסומ, הייסומ, יכשומ and איסוס for ךשמ; and סרפ, היסארת, אקרת, יקרת and יקיירת for סרית.

Back to the Torah Codes page
Back to the Mathematical Miracles page